Benzersiz performansı ile dünyanın
en prestijli dizüstü bilgisayarı

ÜRÜNÜ İNCELE

ASUS E-STORE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Lütfen Asus e-store’u kullanmadan öne Kullanıcı Sözleşmesini okuyunuz. Bu siteyi kullanan ve alışveriş yapan herkes aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.

  1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1,, #05-01, EIGHTRIUM CHANGI BUSINESS P, ARK, SINGAPORE SG’da olan Asus Global Pte Ltd ile Asus Global Pte Ltd'nin sahip olduğu https://tr.store.asus.com ("Sitemiz” ya da “Asus e-store") adresinde bulunan Asus e-store’u ziyaret eden veya üye olan kişiler/müşterilerimiz (“Kullanıcı”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

  1. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

Kullanıcı, Asus e-store’u kullanırken karşılaşacağı diğer kullanım koşullarına ve TC yasal mevzuatına uygun şekilde davranmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi şekilde davrandığı takdirde doğabilecek tüm cezai ve hukuki yükümlülüklerden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı ayrıca, Türk Medeni Kanunu’nca reşit olarak anılma sınırı olan 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, siteye üye olurken verdiği tüm bilgilerin kendisine ait ve eksiksiz olduğunu, yanıltıcı olmadığını, aksi bir sebeple ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve yaptırımda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder; yanıltıcı/eksik bilgilendirmesinden dolayı Asus’un uğrayacağı herhangi bir zarardan kendisinin sorumlu olacağını ve zararı kendisinin karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde, bu durumdan kaynaklanabilecek olan sorunlarda Asus e-store sorumluluk sahibi değildir.

Asus e-store’a üye olan her kullanıcı, kendisine sisteme giriş işlemlerinde kullanılmak üzere bir şifre belirler. Bu şifre kullanıcıya özeldir ve başkalarıyla paylaşılmaması önerilir; şifrenin gizliliğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, kendi ihmali/hatası gibi sebeplerle, belirlediği şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi ve benzeri şeylerde Asus’un bir sorumluluğunun olmadığını, bu sebeple uğrayabileceği her türlü kayıp/zarardan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Kullanıcının Asus e-store’dan faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi kişiye özeldir. Kullanıcı bu sözleşmeyi onayladığında, sahip olduğu kullanıcı adı ve şifreyle Asus e-store’dan yalnızca kendisinin faydalanacağını kabul ve beyan eder. Aksi bir durumda yaşanabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan kullanıcı sorumludur, üçüncü kişiler ya da yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek hiç bir iddia ve talebi Asus e-store kabul etmez ve bu durumun fark edilmesi halinde Asus e-store, kullanıcının üyeliğini iptal etme ve hesabını kapatma hakkına sahiptir.

Asus e-store sitesi üzerinden gerçekleştirilen tüm satışlar Beta Plus Teknoloji Hizmetleri LTD ŞTİ tarafından gerçekleştirilir. Bu sebeple sipariş sırasında onaylanan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi gibi satış ve faturayla ilgili şeylerde bahsi geçen “satıcı” Asus’u işaret etmemektedir. Burada geçen hükümlerden Beta Plus firması sorumludur. Kullanıcının sipariş ekranına girdiği kart ve bankacılık bilgileri gibi ödemeyle ilgili olan herhangi bir bilgi, kesinlikle Beta Plus ve Asus tarafından ulaşılabilir değildir. Tüm ödeme işlemleri banka ve ödeme kuruluşları tarafından, Asus ve Beta Plus’la paylaşılmadan, online olarak gerçekleştirilir.

Asus e-store’a kullanıcı girişi yapılırken ya da alışveriş sırasında kullanıcı; isim, soy isim, mail adresi, kart numarası gibi bilgilerini ekrandaki ilgili alanlara girer. Bahsi geçen bilgilerin kullanım alanına göre, kullanıcı bilgilerinin korunması amaçlı önlemler Asus e-store üzerinden satış yapan Beta Plus Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. LTD ŞTİ ve/veya işlem yapılan banka ve ödeme kuruluşlarının sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Kullanıcının kişisel verileriyle ilgili olarak Asus’un aldığı güvenlik önlemleri ayrıca Asus e-store sitesinde yer alan “Gizlilik Politikası”nda belirtilmiştir.

Satıcı, her alışverişi sırasında kullanıcıya Ön Bilgilendirme Formu’nu sunmak; kullanıcı da her alışverişi için bunları onaylamakla yükümlüdür. Satıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda kullanıcıyı ürünün teslim süreci, ödeme şekli, iade ve cayma hakları konusunda bilgilendirir, kullanıcı tüm bu şartları onaylamadan siparişini tamamlayamaz.

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Asus e-store yetkilileri, bu tür hesapları askıya alma, sona erdirme, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, Asus e-store’dan faydalanmasını sağlayan içerik ve yazılımların hatasız olmadığını ve bundan kaynaklı bir sorunda sorumlunun Asus olmadığını kabul eder.

Asus e-store, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Asus e-store sitesi üzerinde yer alan patentli ya da patentsiz tüm bilgi ve içerikler, bunların düzenlenmesi, kısmen/tamamen kullanımı gibi tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakkı Asus’a aittir. Asus’un Asus e-store’da sahip olduğu “işleme”, “yayma”, “umuma arz” gibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilenler dahilinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir fikri mülkiyet hakkı, Asus’un bilgisi ve izni haricinde hiçbir sebeple ve hiçbir şekilde kanuna aykırı bir muameleye maruz bırakılamaz; örneğin çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz vs. Asus’a ait tüm fikri mülkiyet hakları ulusal ve uluslar arası hukukun koruması altındadır. Asus, kullanıcının fikri mülkiyet hakkını hiçe saydığı bir durum olduğunun fark edilmesi halinde hiçbir sebep belirtmeksizin kullanıcının üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Bu sözleşmeyle kullanıcı, böyle bir durumda hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiş olur.

  1. GİZLİLİK POLİTİKASI

Asus’un, kullanıcının verdiği izin doğrultusunda, kullanıcıya ait bilgileri nerelerde ve ne şekilde kullanabileceği Gizlilik Politikası’nda  detaylarıyla belirtilmiştir.

Kullanıcı onayı dahilinde, bu sözleşmede belirtilen, Asus e-store tarafından kendisine gönderilebilecek olan duyuru, pazarlama, reklam vs. amaçlı ticari elektronik iletilerin (maillerin, SMSlerin, vs.) gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, her zaman için bu hakkından vazgeçme ve belirtilen iletileri almama hakkına sahiptir ve onayını geri alabilir.

Kısaca Asus ve bağlı şirketleri; duyuru, kampanya, promosyon gibi pazarlama faaliyetleri kapsamında, kullanıcı deneyimini analiz etme ve kullanıcı memnuniyetini arttırma, satın alınan ürünün hizmet sağlayıcılar tarafından kullanıcıya ulaştırılmasını sağlama gibi amaçlarla,  kullanıcının izni dahilinde kullanıcı bilgilerini paylaşabilir ve kullanabilir. Gizlilik sözleşmesinde belirtilenler dışındaki bilgiler, sözleşmede bahsi geçen durumlar dışında Asus tarafından 3. kişilerle paylaşılmayacak olup, yasal koruma ve güvenlik amaçları doğrultusunda resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi bu maddenin geçerliliğinin dışında bir durumdur.

Asus e-store, üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine bağlayan linkler içerebilir. Bu üçüncü kişi internet sitelerinin güvenliğinden, gizlilik uygulamalarından ve materyallerinden, dolayısıyla da kullanıcının buralarda karşılaşabileceği herhangi bir zarar ya da kayıptan ASUS sorumlu değildir. Bu Gizlilik Sözleşmesi, sadece ASUS HİZMETİ için geçerlidir, üçüncü kişi internet siteleri için kendi gizlilik koşulları geçerlidir.

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep”) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Kullanıcı, bu sözleşmeyle siteye erişimin engellendiği bir mahkeme kararı, Asus’un elinde olmayan teknik aksaklıklar gibi mücbir sebepler sonucu siteye erişimin kısıtlanabileceğini/engellenebileceğini kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Anadolu Adliyeleri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Asus E-store Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası